HIRURGIJA ASIMETRIJE I UROĐENIH DEFORMITETA DOJKI

Hirurgija asimterije i urodjenih deformiteta dojki

Asimetrija dojki je normalna pojava kod svake osobe. Kod osoba kod kojih je ta asimetrija znatno izražena, predlaže se hirurška korekcija. Asimetrija može biti rezultat nedostatka dojke, nerazvije dojke ili velika dojka. Operaciju bi trebalo uraditi nakon završetka kompletnog razvoja grudi. Augmentacija se radi najčešće ugradnjom silikonskih implanta.

Priprema:

Prilikom konsultacijskog pregleda sa dr Smiljanićem, doktor će vam predložiti najbolju metodu korekcije, upoznati vas sa mogućim komplikacijama i reći vam kakva je neophodna predoperativna priprema (pretrage i nalazi).

Procedura:

Procedura traje oko 2h i sprovodi se u opštoj anesteziji. Pacijent ostaje u bolnici 24h nakon operacije. Ukoliko je asimetrija manje izražena, procedura se satoji od ubacivanja implatata različitih veličina identičnom opertativnom tehnikom kao i kod operacije uvećanje grudi implantatima. Kada je asimetrija velika, odnosno kada je jedna dojka opustenija u odnosu na drugu, potrebno je da se, pored ubacivanja implantata u dojku manje veličine, izvrši i podizanje dojke.

Komplikacije:

Postoji mogućnost, iako se retko dešava, da se jave infekcije, krvarenja i otok. To su normalni simptomi koji se povlače nakon nekoliko dana. Te komplikacije se događaju retko i obično se mogu izbeći. Ukoliko se javi bol nakon zahvata lako se ublažava odgovarajućim lekovima. Nakon ugradnje implantata može se javiti osećaj tvrdoće, povremena bol u grudima i otežano disanje.

Oporavak:

Nakon operacije nosi se mekani kompresivni grudnjak u period od četiri nedelje koji služi da fiksira implantate. Normalnim aktivnostima se možete vratiti nakon dve nedelje a teže fizičke aktivnosti poželjno je izbegavati 6 nedelja nakon zahvata. Većini pacijentkinja u prvih par dana je potrebna pomoć oko normalnog funkionisanja.

Kontakt