HIRURGIJA ŠAKE

Hirugija šake

Hirurgija šake obuhvata urođene anomalije šake, degenerativne bolesti, povrede i tumore šake. Kako šaka ima veliku motoričku funkciju, impertiv je uspostavljanje dobre funkcije šake. Posebno je važno naglasiti da povrede često zahvataju nekoliko struktura, tj. kožu, tetive, kosti, živce i žile, te je potrebno svaku strukturu idealno rekonstruirati kako bi se uspostavila dobra funkcija šake.

Dypitren-ova kontraktura

Počinje sa pojavom potkožnih zadebljanja na dlanu. U ovoj fazi nema nikakvih smetnji na prstima pa ga pacijenti najčešće zanemaruju. Nakon nekog vremena uočavaju se potkožne trake, a prsti počinju sami da se savijaju ka dlanu ali je funkcija i dalje očuvana.Savijanje prstiju vremenom počinje da se pogoršava i tada prsti više ne mogu da se ispruže. U ovom stadijumu je funkcionalnost šake znatno smanjena. Sve ovo može biti praćeno i bolom (koji nije značajan) i neprijatnošću pri izvođenju pokreta. Hirurški tretman se savetuje u svim slučajevima kada je kontraktura u prvom zglobu prsta sa dlanom , veća od 30° ili kada je kontraktura na srednjem zglobu prsta veća od 10°.

Rekonstrukcija prstiju šake

Najčešće povrede na šaci su povrede vrhova prstiju, zatim povrede tetiva, živaca, krvnih sudova, mišića i kostiju. Sve ove povrede mogu biti izolovane, ili udružene. Rekonstrukcija prstiju šake podrazumeva da se nedostajući deo šake rekonstruiše (ponovo pravi).

Kompresivne neuropatije

Kompresivne neuropatije (uklještenja perifernih nerava) veoma su česte, pogotovo neuropatije gornjih ekstremiteta. Obično zahvataju tri glavna nerva: koren šake, lakat i ručni zglob. Sindrom karpalnog kanala je kompresivna neuropatija na mestu prolaska kroz karpalni kanal u predelu ručja. Karakteriše je slabost mišića šake, gubitak senzibilteta u prva tri prsta i noćni bolovi. Sindrom kubitalnog kanala je kompresivna neuropatija u regiji lakta. Karakteriše je bol u predelu lakta koji se širi niz ruku, i pražćen je trnjenjem ruke.

Priprema:

Prilikom konsultacijskog pregleda sa dr Smiljanićem, doktor će vam predložiti najbolju metodu lečenja, upoznati vas sa mogućim komplikacijama i reći vam kakva je neophodna predoperativna priprema (pretrage i nalazi).

Komplikacije:

O svim mogućim komplikacijama obavestiće Vas dr Smiljanić prilikom konsultacijskog pregleda.

Kontakt