Finansiranje

Kredit i PO

Estetska hirurgija Smiljanić je sa OTP bankom sklopila ugovor o povoljnom kreditiranju za naše pacijente.

  • Vreme odobravanja 30 minuta!
  • Mogućnost dopune kredita bez prilaganja bilo kakve dokumentacije!
  • Za kredit 12 meseci, dopuna je moguća posle 6 meseci otplaćivanja, dok je za kredit na 24 meseca dopuna moguća nakon 12 meseci otplate.
  • Najniža rata u odnosu na rok i iznos kredita!
  • Naknada za puštanje kredita može biti finansirana iz kredita!
  • Fiksna mesečna rata bez ikakvih dodatnih mesečnih troškova!

  Reprezentativni primer

  kredit-i-po

  Dugotrajni efekti:

  Primer na period od 12 meseci, za nominalnu kamatnu stopu od 0% godišnje Iznos kredita banke 100.000 RSD

  Menica i izveštaj Kreditnog biroa 0 RSD

  Naknada za puštanje kredita u korišćenje * 5.000 RSD

  Mesečni anuitet 8.333,33 RSD

  EKS * * na godišnjem nivou 9,99%

  Ukupan trošak kredita 105.000 RSD

  * U reprezentativnom primeru je korišćena opcija plaćanja naknade iz sopstvenih sredstava.
  * * EKS obračunata na dan 02.06.2017.