logo
Search

Uklanjanje ožiljaka i tetovaža

Ožiljci, nastali kao posledica povrede ili hirurške intervencije, narušavaju izgled našeg tela bez obzira gde se nalazili. Tetovaže, sa druge strane, često predstavljaju sredstvo za izražavanje stava i ličnosti. Međutim, kako se sa protekom vremena isti menjaju, često stare tetovaže smatramo nepoželjnim i odlučujemo se za njihovo uklanjanje.

Priprema

Prilikom konsultacijskog pregleda sa dr Smiljanićem, doktor će Vam predložiti najbolju metodu korekcije, upoznati Vas sa mogućim komplikacijama i reći Vam kakva je neophodna predoperativna priprema (pretrage i nalazi). Na dan operacije ne treba koristiti preparate za tuširanje koji maste kožu, već običan sapun ili gel za tuširanje.

Procedura

Najčešće se korekcija ožiljaka radi 6 meseci nakon povrede. Procedura se radi u lokalnoj anesteziji. U određenim slučajevima dovoljno je izrezivanje malog dela kože i ušivanje finim šavom. Uvučeni ožiljci mogu se ispraviti transplantacijom masnog tkiva ili transpozicijom mišića. Može se ispraviti pravac ožiljka, suziti ožiljak, podeliti dugi ožiljak u manje komponente, poravnati neravnine ili distorzije ožiljka i ispraviti izražena pigmentacija. Osim navedenih postoji i metoda presađivanja kože s drugog dela tela.

Komplikacije

Postoji mogućnost, iako se retko dešava, da se jave infekcije, modrice i otok. To su normalni simptomi koji se povlače nakon nedelju dana. Ukoliko se javi bol, nakon zahvata, lako se ublažava odgovarajućim lekovima. Ukoliko nastupi jaka bol, trebalo bi kontaktirati doktora.

Oporavak

Ukoliko je takva preporuka doktora, trebalo bi da dolazite na kontrole i previjanja u našu polikliniku. Ukoliko se radi o uklanjanju manjih ožiljaka i tetovaža, važno je da sami radite redovnu toaletu prema uputstvima koje vam da lekar. Preporučuje se trajna zaštita ožiljka od direktne izloženosti sunčevoj svetlosti kao i većih naprezanja, kako bi rana normalno zarasla. Takođe, veoma je važno da ožiljak na vreme počnete dodatno da tretirate određenim preparatima, o čemu će Vas doktor Smiljanić informisati.

cenovnik

Uklanjanje mladeža

Opšte je rašireno mišljenje da mladeže ne treba uklanjati, što je zabluda demantovana savremenim metodama i iskustvom lekara. Mladeže koji pokazuju određene promene (crvenilo, svrab, peckanje u predelu mladeža) potrebno je ukloniti. Mladeži se takođe odstranjuju i iz estetskih razloga, nakon čega osoba može da stekne dodatno samopouzdanje. Takođe, uklanjanjem mladeža postajemo bezbedniji jer eliminišemo svaku mogućnost da obolimo od zloćudnog tumora kože. Važno je da se sve sumnjive promene što pre prijave lekaru, jer će on pažljivo pregledati mladeže, a one sumnjive posmatraće i posebnom lupom ili dermoskopom. Pregled je potpuno bezbolan i kratko traje, a daje vrlo pouzdane pokazatelje.

Priprema

Prilikom konsultacijskog pregleda sa dr Smiljanićem, doktor će Vam predložiti najbolju metodu korekcije, upoznati Vas sa mogućim komplikacijama i reći Vam kakva je neophodna predoperativna priprema (pretrage i nalazi).

Procedura

Hirurškom metodom vrši se eliptična ekscizija (isecanje) sa minimalnim rezom u lokalnoj anesteziji. Procedura traje oko 20 minuta. Kada se mladež odstrani obavezno se šalje na histopatološki pregled u cilju maksimalne zdravstvene bezbednosti pacijenta. Konci se skidaju nakon 7 do 10 dana. Ukoliko su primetne promene na mladežu u vidu melanoma, intervencija se obavlja u opštoj anesteziji i odstranjuje se cela debljina kože na mestu postojeće promene, kao i masno tkivo ispod kože, sve do fascije mišića.

Komplikacije

Postoji mogućnost, iako se retko dešava, da se pojavi otok. Ukoliko se javi bol nakon zahvata lako se ublažava odgovarajućim lekovima. Ukoliko nastupi jaka bol, trebalo bi kontaktirati doktora.

Oporavak

Ukoliko je takva preporuka doktora, trebalo bi da dolazite na kontrole i previjanja u našu polikliniku. Ukoliko se radi o uklanjanju manjih mladeža, važno je da sami radite redovnu toaletu prema uputstvima koje Vam da lekar. Preporučuje se trajna zaštita ožiljka od direktne izloženosti sunčevoj svetlosti, kao i ustručavanje od većih naprezanja, kako bi rana normalno zarasla.

cenovnik

Dermoskopija

Dermoskopijom se može pregledati veliki broj kožnih promena na jednom pregledu. Procedura je potpuno bezbolna. Ako je promena sumnjiva prava dijagnoza se postavlja nakon uklanjanja patohistološkim pregledom čija tačnost je skoro 100%. Dermoskopskim pregledom iskusni kliničar može proceniti da li je neka promena dobroćudna ili zloćudna u preko 90% slučajeva.

Priprema (bez operacija)

Nije potrebna nikakva posebna priprema za ovaj pregled.

Procedura

To je neinvazivna procedura gde se pomoću fotografskog aparata i uveličanjem od 10x puta promena uslika i analizira na računaru. Promena sa na računaru može još uveličati da bi se detalji promene što bolje sagledali i postavila sumnja i indikacija za eventualnu ekscizionu biopsiju.

Kontraindikacije

Ako je promena krvareća ili sa krastom koja se ne može ukloniti ili postoji skorašnja trauma koja maskira pravu prirodu promene, tada se dermoskopija se može odložiti ili se odmah pristupa maloj hirurškoj intervenciji da bi se promena uklonila u celosti i postavila patohistološka dijagnoza.

Oporavak

Pošto je to ne invazivna metoda, bezbolna, oporavak praktično ne postoji i odmah se možete vratiti svim svojim aktivnostima

cenovnik

Uklanjanje tumora kože i mekih tkiva

Priprema za operaciju (od 60 evra)

U zavisnosti od veličine planiranog operativnog zahvata na prvom pregledu se objasni predviđena procedura i eventualna priprema za tu regiju telu. Obično se pacijent pita da li ima neka druga oboljenja, da li uzima neku terapiju redovno i izvrši se korekcija te terapije ako je potrebno.

Procedura

Nakon pregleda ili ako postoje uslovi odmah nakon pregleda u lokalnoj anesteziji, u najvećem broju slučajeva, odmah se uradi intervencija. Ako je potrebna određena priprema ili će se intervencija uraditi u nekoj drugoj formi anestezije onda je intervencija odlaže dok se ne ispune uslovi za nju. Najčešće se intervencija radi u lokalnoj infiltrativnoj anesteziji radiotalasnim nožem ili klasičnim skalpelom. Najčešće se nastali defekt zatvori direktnim zatvaranjem ili ako je potrebno može se uraditi neka rekonstruktivna procedura da bi se defekt zatvorio i bio estetski prihvatljiv. Pacijent ide odmah kući, zatim se ako su potrebni prevoji i vađenje konaca pacijent zakazuje za nove kontrole. Preparat koji se odstranio najčešće se šalje na patohistološku analizu koja se dobija obično za 7 dana.

Kontraindikacije

Kontraindikacije zavise od lokalnog statusa rane koju će lekar proceniti ili od trenutnog zdravstvenog stanja pacijenta, /da li zahteva odredjenu pripremu i odlaganje / u odnosu na planirani operativni zahvat.

Oporavak

Oporavak zavisi od preduzete intervencije i može da traje od 1 do 14 dana. U tom periodu zahteva se smanjena fizička aktivnost, nega i toaleta operisane regije od strane našeg osoblja ili samog pacijenta kako mu je objašnjeno nakon intervencije i napisano u izveštaju.

cenovnik