logo
Search

Hirurgija rascepa usne

Rascepi usne i nepca predstavljaju jednu od najčešćih urođenih mana glave i vrata. Može da zahvati pod nozdrve i usnu sa jedne ili sa obe strane, da se proteže kroz alveolarni luk, tvrdo nepce i celo meko nepce.

Nije redak slučaj da se kod pacijenata sa ovom vrstom deformacije javi i poremećaj mekih tkiva i hrskavica nosnih krila i kupole nosa. Vrsta i opseg rascepa, važni su pri odabiru hirurškog zahvata. Zbog anomalija koje su vidljive na licu, često se javlja osećaj manje vrednosti, izolacije i straha, što sve može uticati na uspeh dece u školi. Blagovremena intervencija obezbeđuje psihički mir, kako za dete tako i za roditelje. Najčešće je potrebno nekoliko zahvata do postizanja zadovoljavajućih rezultata. Što se tiče starosti, optimalno vreme za zatvaranje rascepa usne je od 3 do 6 meseci, a rascepa nepca oko 18 meseci života, pre nego što dete progovori.

Priprema

Prilikom konsultacijskog pregleda sa dr Smiljanićem, doktor će Vam predložiti najbolju metodu korekcije, upoznati Vas sa mogućim komplikacijama i reći Vam kakva je neophodna predoperativna priprema (pretrage i nalazi).

Procedura

Operacija traje oko 2 sata i izvodi se u opštoj anesteziji. Pri zatvaranju usne, mobiliše se okolno tkivo. Radi se rekonstrukcija poda nozdrve, a potom oblikovanje usne. Zatvaranje nepca obezbeđuje normalan govor. Nakon osvežavanja ivica rascepa, formiraju se slojevi, kojima se usna duplja odvaja od nosne. Deformiteti nosa i lica rade se posle kompletnog završetka rasta kostiju i hrskavica. Današnje metode osiguravaju funkcionalno restauriranje mišića, čuvanje i oblikovanje prirodnih obeležja usne, korekciju nosa i slabije uočljiv ožiljak. Rezultati heiloplastike, kod jednostranih rascepa, još uvek su bolji nego kod obostranih rascepa usne.

Komplikacije

Postoji mogućnost, iako se retko dešava, da se jave infekcije, krvarenja i otok. To su normalni simptomi koji se povlače nakon nekoliko dana. Te komplikacije se događaju retko i obično se mogu izbeći. Ukoliko se javi bol, nakon zahvata, ublažava se odgovarajućim lekovima.

Oporavak

Pacijent u bolnici ostaje 24h. Konci se skidaju nakon 7-14 dana. Veoma je važno uzimati dosta tečnosti u prvih nekoliko dana, a kasnije kašastu hranu.

cenovnik