logo
Search

Dermoskopija

Dermoskopijom se može pregledati veliki broj kožnih promena na jednom pregledu. Procedura je potpuno bezbolna. Ako je promena sumnjiva prava dijagnoza se postavlja nakon uklanjanja patohistološkim pregledom čija tačnost je skoro 100%. Dermoskopskim pregledom iskusni kliničar može proceniti da li je neka promena dobroćudna ili zloćudna u preko 90% slučajeva.

Priprema (bez operacija)

Nije potrebna nikakva posebna priprema za ovaj pregled.

Procedura

To je neinvazivna procedura gde se pomoću fotografskog aparata i uveličanjem od 10x puta promena uslika i analizira na računaru. Promena sa na računaru može još uveličati da bi se detalji promene što bolje sagledali i postavila sumnja i indikacija za eventualnu ekscizionu biopsiju.

Kontraindikacije

Ako je promena krvareća ili sa krastom koja se ne može ukloniti ili postoji skorašnja trauma koja maskira pravu prirodu promene, tada se dermoskopija se može odložiti ili se odmah pristupa maloj hirurškoj intervenciji da bi se promena uklonila u celosti i postavila patohistološka dijagnoza.

Oporavak

Pošto je to ne invazivna metoda, bezbolna, oporavak praktično ne postoji i odmah se možete vratiti svim svojim aktivnostima.

cenovnik

Uklanjanje tumora kože i mekih tkiva

Priprema za operaciju (od 60 evra)

U zavisnosti od veličine planiranog operativnog zahvata na prvom pregledu se objasni predviđena procedura i eventualna priprema za tu regiju telu. Obično se pacijent pita da li ima neka druga oboljenja, da li uzima neku terapiju redovno i izvrši se korekcija te terapije ako je potrebno.

Procedura

Nakon pregleda ili ako postoje uslovi odmah nakon pregleda u lokalnoj anesteziji, u najvećem broju slučajeva, odmah se uradi intervencija. Ako je potrebna određena priprema ili će se intervencija uraditi u nekoj drugoj formi anestezije onda je intervencija odlaže dok se ne ispune uslovi za nju. Najčešće se intervencija radi u lokalnoj infiltrativnoj anesteziji radiotalasnim nožem ili klasičnim skalpelom. Najčešće se nastali defekt zatvori direktnim zatvaranjem ili ako je potrebno može se uraditi neka rekonstruktivna procedura da bi se defekt zatvorio i bio estetski prihvatljiv. Pacijent ide odmah kući, zatim se ako su potrebni prevoji i vađenje konaca pacijent zakazuje za nove kontrole. Preparat koji se odstranio najčešće se šalje na patohistološku analizu koja se dobija obično za 7 dana.

Kontraindikacije

Kontraindikacije zavise od lokalnog statusa rane koju će lekar proceniti ili od trenutnog zdravstvenog stanja pacijenta, /da li zahteva odredjenu pripremu i odlaganje / u odnosu na planirani operativni zahvat.

Oporavak

Oporavak zavisi od preduzete intervencije i može da traje od 1 do 14 dana. U tom periodu zahteva se smanjena fizička aktivnost, nega i toaleta operisane regije od strane našeg osoblja ili samog pacijenta kako mu je objašnjeno nakon intervencije i napisano u izveštaju.

cenovnik