logo
Search

Korekcija nosa

se radi kada je potrebno ispraviti devijaciju nosne pregrade koja može da uzrokuje poremećaje disanja, kao i kada je potrebno korigovati veličinu ili oblik nosa iz estetskih razloga. Operacija može da obuhvata smanjenje izraženog grebena nosa, ispravljanje krivina nosa, promenu veličine nosa, promenu oblika vrha nosa, širine nozdrva kao i ugla između nosa i gornje usne.

Tags:

makeup, Salon